При Чакъра
21 септември 2019
Църква "Свети Георги" Е-мейл
Църквата е строена през втората половина на XVII в. - годината 1661 е посочена в надпис на олтара и на горния праг на каменната рамка над един от северните прозорци. В наоса на църквата живописта е работена през 1710 г. от даскал Христо и Стойо. В църквата има интересен иконостас, някои части от който датират от XVI в.

 
Банкова сметка: BG73PIRB71741603030321

Имейл: chakyra@abv.bg