При Чакъра
21 септември 2019
Хаджиилиевата къща Е-мейл
По размери и вътрешна украса тя не отстъпва на Костанцалиевата къща. Намира се между двете стари църкви „Св. Димитър" н „Св. Атанас". Не може с положителност да се твърди коя от двете къщи е строена по рано. Разположена е в северозападния ъгъл на обширен двор, обграден с висок каменен зид. Вътрешната украса на вратите е красиво направена. Правят впечатление геометричните орнаменти и рамките на вратите и ъглите им, които са с разнообразни неповтарящи се розети.

 
Банкова сметка: BG73PIRB71741603030321

Имейл: chakyra@abv.bg