При Чакъра
09 декември 2021
Констанцалиевата къща Е-мейл
Намира се срещу Коконската чешма. Това е една от големите и богато украсени къщи в Арбанаси. Датира вероятно от началото на XVIII в. Най-ранните сведения за нея са, че е принадлежала на рода на Кокона Султана (баба на Султана Рачо Петрова). По-късно къщата е купена от Атанас Костанцалията, под чието име е известна и днес. По време на земетресението през 1913 г. тя е разрушена. По-късно е откупена от Леон Филипов, реставрирана с негови средства и предадена на музея. Къщата е разположена на самата улична линия, от другите страни дворът е ограден с висок зид. Тя е на два етажа, долният е от камък, а вторият е паянтов, без еркери и чардаци. В къщата и двора се влиза през голяма двукрила порта и друга по-малка. В приземния етаж е жилището на пазача (състои се от две помещения), стая за прислугата, маза, складове за стоки, конюшни за няколко коня, скривалище и три стълбища (главно, черно и друго, свързващо скривалището с етажа). Входът на къщата е със здрава врата, обкована с широкоглави гвоздеи. Входът за избите също има решетка. До втория етаж се излиза през главния вход. Той се състои от голяма приемна, гостна (хает), вдясно е зимната спалня, а другата врата от хаета отива за коридора разпределител (фхоризмото). Отляво на коридора е заседателната стая. а отдясно са кухнята, столовата, сервизните помещения. В дъното на коридора врата отвежда до лятната спалня. Срещу нея е вратата на черния вход, а до него чрез малко преддверие се влиза в специалната стая за родилката. Вторият етаж e твърде просторен и в него има всички удобства за живеене. Въпреки големия размер на стаите още с влизането се чувствува уют и спокойствие. След реставрацията през 1958 г. в къщата е подредена експозиция, показваща бита през XIX в. Преустройвана е няколко пъти. Днес тя се посещава от много туристи.

 
IBAN: BG05BPBI81701603030321

SWIFT: BPBIBGSF

Христомира Чакърова ЕООД

България, Арбанаси 5029, ул. Св. Никола 28

Имейл: chakyra@abv.bg