При Чакъра
09 декември 2021
Църква "Свети Атанас" Е-мейл
Църквата "Свети Атанас" е най-малката по размери арбанашка църква. Строена е през втората половина на XVII век в североизточния край на селото. На южната страна на църквата е изграден параклисът "Свети Хараламби".
Цялата църква е стенописвана. Установени са няколко живописни слоя от XVII и XVIII век. Стенописите от притвора, олтара и наоса са от 1667 г. Параклисът е стенописван от даскал Цою и Недю през 1726 г., за което има надпис на южната му стена. Интересни са композицията "Страшният съд" с нетрадиционно разполагане на сцените и рядко срещаната "Старозаветна Троица".
В двора на църквата има много надгробни паметници с надписи на гръцки език от XVII и XVIII век.

 
IBAN: BG05BPBI81701603030321

SWIFT: BPBIBGSF

Христомира Чакърова ЕООД

България, Арбанаси 5029, ул. Св. Никола 28

Имейл: chakyra@abv.bg